Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (B. Madej, J. Michniak, R. Madej, J. Kurcz)

Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie osób i rzeczy.

89,00 zł

  • Produkt chwilowo niedostępny

Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie osób i rzeczy.

Zobacz przykładowe strony:

       

Spis treści

Rozdział I. Prawo cywilne

Umowy zawierane w transporcie drogowym

Umowy o przeniesienie praw

Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw

Umowy o świadczenie usług

Roszczenia i ich przedawnienie

Ubezpieczenia związane z transportem drogowym

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Rozdział II. Prawo handlowe

Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wybrane formy działalności transportowej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie

Spółka cywilna

Spółki prawa handlowego

Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Łączenie spółek

Podział spółek

Przekształcanie spółek

Rozdział III. Prawo pracy i zagadnienia socjalne

Wybrane zagadnienia z prawa pracy

Pracownik, pracodawca

Stosunek pracy i umowa o pracę

Układ zbiorowy pracy

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Zakaz konkurencji

Regulamin pracy

Nagradzanie pracowników

Odpowiedzialność pracowników

Czas pracy

Urlopy

Zatrudnienie młodocianych

Przedawnienie roszczeń

Postępowanie pojednawcze

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracownika

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Szkolenie

Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział IV. Czas pracy kierowców

Normy dotyczące czasu pracy

Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu i odpoczynku

Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Rozdział V. Tachografy

Tachografy analogowe

Tachografy cyfrowe

Kontrole tachografów na drodze

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów

Rozdział VI. Prawo finansowe

System ewidencji gospodarczej

Rachunkowość - podstawowe pojęcia

Kalkulacja

Amortyzacja w ujęciu księgowym

Sprawozdawczość finansowa

Interpretacja dokumentów finansowych

Rachunkowości i sprawozdawczości - odpowiedzialność

Rozdział VII. Finansowanie inwestycji

Ocena opłacalności inwestycji

Źródła finansowania inwestycji

Rozdział VIII. Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

Informacje ogólne o bankach

Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych

Kredyty bankowe

Rozdział IX. Podatki i opłaty

Rozdział X. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

Otoczenie przedsiębiorstwa

Zasady sprawnej organizacji

Struktura organizacyjna

Zarządzanie w przedsiębiorstwem

Planowanie w przedsiębiorstwie

Marketing w przedsiębiorstwie

Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

Rozdział XI. Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego

Informacje ogólne

Wymagania w zakresie rejestracji działalności

Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika

Warunki dopuszczania do rynku transportowego

Zezwolenia i licencje

Zezwolenia w przewozach osób

Zezwolenia w przewozach rzeczy

Przewozy kabotażowa

Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)

Opłaty w transporcie

Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób

Honorowanie ulg obywatel

Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie

Formularz jazdy i jego znaczenie

Rozdział XII. Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym

Prawo Unii Europejskiej

Umowy bilateralne

Porozumienie EKMT

Konwencje międzynarodowe

Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie

Konwencje regulujące osób

Konwencja przewozy rzeczy

Konwencje celne

Rozdział XIII. Przewozy specjalistyczne

Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)

Przewozy odpadów

Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się (ATP)

Przewozy zwierząt

Przewozy nienormatywne

Przewozy kontenerowe

Przewozy kombinowane

Rozdział XIV. Kontrole w transporcie drogowym

Kontrole administracyjne

Inspekcja Transportu Drogowego

Policja

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inne kontrole

Rozdział XV. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów

Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu

Obsługa pojazdów

Wymagania wobec kierowców

Ograniczenia w ruchu drogowym

Przyczyny wypadków drogowych

Sieci drogowe

Sieci dróg krajowych

Sieci dróg w Europie

Rozdział XVI. Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków

Bezpieczeństwo przewozu

Obowiązki uczestników przewozu

Siła ciężkości i stabilności ładunku

Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów

Ograniczenia ładowania pojazdów

Zasady rozmieszczenia ładunków w pojeździe

Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

Rozdział XVII. Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym

Związki zawodowe

Międzynarodowe organizacje zawodowe

Krajowe organizacje zawodowe

Rozdział XVIII . Testy egzaminacyjne

TEST - przykład dla przewozu osób

TEST - przykład dla przewozu rzeczy

Rozdział XIX. Zadania egzaminacyjne

Przykład zadań w zakresie przewozu osób

Zadanie 1 - Obliczenie kosztów, przychodu i zysku

Zadanie 2 - Harmonogram czasu wycieczki

Przykłady zadania w zakresie przewozu rzeczy

Zadanie 1 - Rozliczanie wynagrodzeń kierowców

Zadanie 2 - Harmonogram czasu podróży

Inne przykładowe zadania do egzaminu

Zadanie 1 - Harmonogram czasu podróży

Zadanie 2 - Harmonogram jazdy i kosztów wycieczki

Zadanie 3 - Obliczenie kosztów, przychodu i zysku

Zadanie 4 - Rozliczanie wynagrodzeń kierowców

Zadanie 5 - Sporządzanie rozkładu jazdy

Zadanie 6 - Harmonogram podróży w komunikacji

Informacje pozostałe

Zasady zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych

Materiały źródłowe

Dodatkowe informacje

Format:146x208 mm
Oprawa:miękka
Opracowanie:B. Madej, J. Michniak, R. Madej, J. Kurcz
Liczba stron:398
ISBN:978-83-928767-1-1
Cena detaliczna:89,00 zł

Polecamy również

Pytania ADR 2021-2023 - Testy Online - 14 dni
Autokarem po Europie (M. Bartłomiejczyk, J. Fira, K. Zimoch)
Pytania Kwalifikacja Wstępna
Wózki widłowe - podręcznik operatora
Kwalifikacja wstępna CD
Towary niebezpieczne ADR - zestaw plansz
Eko jazda samochodem ciężarowym
Bezpieczeństwo pracy na wózkach widłowych

Zaloguj się

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie