page.klauzula_informacyjna_klienta.labels.information_clause_for_consumer

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993, adres mailowy: rodo@grupaimage.pl.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupa IMAGE Sp. z o.o.:
  w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku jednokrotnej realizacji zamówienia. Grupa IMAGE Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Nazwisko i imię Abonenta,
  2. Adres e-mail,
  3. Adres dostawy,
  4. Adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia reklamacji),
  5. Adres IP.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu realizacji zmówienia, a po upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Konsumenta.

 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Prawa wymienione w pkt. 1-6 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 5. Podanie danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Konsumenta oraz możliwości realizacji zamówienia.

 6. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 7. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

  Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie