Nowość ADR 2023-2025 podręcznik + tabela A

Struktura książki oparta jest na umowie ADR obowiązującej w latach 2023-2025.

69,00 zł

  • Dodaj do koszyka

ADR podręcznik 2023-2025

Struktura książki oparta jest na umowie ADR obowiązującej w latach 2023-2025.

Konstrukcja podręcznika, jak i wiele odniesień do przepisów szczegółowych pozwala zgłębić w sposób przystępny, a jednocześnie rzetelny tajniki przewozów ADR. Adresowana jest ona przede wszystkim do kierowców zawodowych, chcących uzyskać po raz pierwszy zaświadczenie ADR, oraz tych którzy chcą odświeżać posiadane uprawnienia.

Książka ta to kompletny podręcznik! Nie potrzebujesz nic więcej!

 

ADR 2023-2025 tabela A z umowy europejskiej

Zestaw wybranych fragmentów umowy ADR obowiązującej w latach 2023-2025.
ZGODNIE Z PRZEPISAMI MOŻE BYĆ UŻYWANA PODCZAS EGZAMINU!

W zestawie bezpłatny 2 dniowy dostęp do pytań kontrolnych ADR 2023-2025 - Testy Online

Spis treści

ADR podręcznik 2023-2025

Wstęp 1. - Ogólne zasady oraz wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Wprowadzenie

Akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych

Umowa ADR - jak jest zbudowana i jak z niej korzystać

Wyłączenia [1.1.3]

Przewóz odpadów i ochrona środowiska

Podział, klasyfikacja oraz główne rodzaje zagrożeń

Klasyfikacja

Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe [2.2.1]

Klasa 2 - Gazy [2.2.2]

Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne [2.2.3]

Klasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, substancje samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone [2.2.41]

Klasa 4.2 - Materiały podatne na samozapalenie [2.2.42]

Klasa 4.3 - Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne [2.2.43]

Klasa 5.1 - Materiały utleniające [2.2.51]

Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne [2.2.52]

Klasa 6.1 - Materiały trujące [2.2.61]

Klasa 6.2 - Materiały zakaźne [2.2.62]

Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze [2.2.7]

Klasa 8 - Materiały żrące [2.2.8]

Klasa 9 - Różne niebezpieczne materiały i przedmioty [2.2.9]

Pakowanie i załadunek

Stosowanie opakowań

Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

Przepisy dotyczące warunków przewozu

Przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem

Mocowanie ładunku

Czyszczenie po rozładunku

Przepisy dodatkowe dotyczące niektórych klas lub materiałów

Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych [1.3.1]

Kierowca pojazdu ADR

Doradca do spraw bezpieczeństwa - DORADCA DGSA

Procedury nadawcze i oznakowanie

Transport kombinowany

Wymagania wobec pojazdów

Środki transportu

Inne wymagania, które powinny być spełnione przez załogę pojazdu [8.3]

Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów

Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

Bezpieczeństwo przy przewozie towarów niebezpiecznych

Wypadek. i co dalej - postępowanie ratunkowe

Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych [1.8.5]

Ochrona towarów niebezpiecznych [1.10]

Ograniczenia w transporcie towarów niebezpiecznych. Tunele

Kontrola i nadzór

Nadzór

Kontrola

Kary

Przewóz w cysternach - informacje szczegółowe

Ważne definicje

Kilka ważnych informacji na początek

Wymagania dotyczące cystern

Przepisy dotyczące przewozu w cysternach

Konstrukcja i wyposażenie

Klasa 1 - materiały wybuchowe

Informacje dodatkowe dotyczące towarów klasy 1 - wybuchowych

Przepisy szczególne pakowania towarów klasy 1

Wymagania dodatkowe dotyczące kompletnych lub skompletowanych pojazdów EX/II lub EX/III przeznaczonych do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1) w sztukach przesyłki

Dokumentacja - informacje dodatkowe lub specjalne wymagane w przypadku klasy 1

Wymagania dotyczące przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasa 1), wynikające z przepisu szczególnego S1 [dział 8.5]

Klasa 7 - materiały promieniotwórcze

Informacje dodatkowe dotyczące towarów klasy 7 - promieniotwórcze

Przepisy ADR

Definicje specyficznych terminów

Wymagania ogólne

Przepisy szczególne dotyczące pakowania materiału promieniotwórczego

Zatwierdzanie przewozu i powiadamianie

Określanie wskaźnika transportowego (TI) oraz wskaźnika bezpieczeństwa krytycznościowego (CSI)

Przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem (klasa 7) [7.5.11 CV33]

Tabela A z umowy europejskiej

Numer UM

0004

0500

1001

1500

2000

2501

3005

Dodatkowe informacje

Format:165x240 mm
Oprawa:miękka
Opracowanie:Grupa IMAGE
Liczba stron:256 + 136
ISBN:978-83-63917-62-3
Cena detaliczna:69,00 zł

Polecamy również

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie