Konferencje

08.06.2018 r., Warszawa, Stadion PGE Narodowy: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018, Standard - Kompetencje - Bezpieczeństwo. "Wzrost kompetencji psychologicznych i pedagogicznych kadry szkół jazdy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 "Standard, kompetencje, bezpieczeństwo". Jesteśmy nieobojętni wobec fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. Najważniejszą jest bezpieczeństwo (...) - zapisano w Deklaracji odpowiedzialności.

Organizatorem Kongresu była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Partnerem kompleksowym - Grupa IMAGE, a partnerem strategicznym - Polski Klaster Edukacyjny. Ponadto partnerami byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Transportu Samochodowego, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce, WORD w Warszawie, Związek Pracodawców "Transport Logistyka Polska", Automobilklub Polski, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Happy Miles SA. Partnerem technologicznym był Samsung.

W Kongresie uczestniczyli: instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, metodycy, pracownicy nauki, eksperci bezpieczeństwa. Łącznie ponad 350 osób z całego kraju. Gośćmi Kongresu byli, m.in.: posłowie Artur Zasada i Mirosław Suchoń, członkowie parlamentarnej Komisji Infrastruktury, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD, Bogusław Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, Robert Domagała, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, Mariusz Wasiak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Przesłania do uczestników skierowali: prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rene Classen, prezydent CIECA.

W czasie sesji plenarnej odbył się panel nt. "Sylwetka kierowcy, kandydata na kierowcę i nauczyciela jazdy - a realia kulturowe i psychologiczne w ruchu drogowym". Wzięli w nim udział psychologowie transportu: dr Anna Łuczak, dr Ewa Odachowska, Andrzej Markowski i Andrzej Najmiec.

W trakcie Kongresu przedstawiony został także harmonogram prac nad projektem ustawy o kierujących oraz harmonogram wdrożenia CEPIK 2.0. Omówiono też europejskie priorytety w zakresie szkolenia kierowców oraz główne przyczyny wypadków w Polsce.

Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy - Tomasz Matuszewski - ogłosił "Deklarację Odpowiedzialności". Podczas poprzednich Kongresów Rzecznik przedstawił "Deklarację Nieobojętności" (w roku 2016) i "Deklarację Dobrej Roboty" (w roku 2017).

Na wniosek Fundacji minister infrastruktury przyznał 11 osobom honorowe odznaki "Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej".

Społeczność kongresu wspiera starania ustanowienie dnia 7 sierpnia "Dniem Instruktora Nauki Jazdy" - informowała prezes Bożenna Chlabicz.

Relacja video z kongresu

27.10.2017 r., Łódź: Konferencja Naukowa pt. "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej"

27 października 2017 r. w Łodzi w Instytucie Medycyny Pracy odbyła się konferencja naukowa pt.: "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej".

Tematyka referatów:
 • "Czym jest bezdech obturacyjny w czasie snu (OBS)" - dr n. med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP;
 • "Groźne następstwa kardiologiczne bezdechu sennego prof. dr hab. med. Malgorzata Kurpesa, FESC Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • "Obturacyjny bezdech senny a wypadki samochodowe" - dr n med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP;
 • "Skutki ekonomiczne bezdechu obturacyjnego" - dr n. ekon. Tomasz Pilewicz, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie;
 • "Postępowanie orzecznicze u kierowców z podejrzeniem bezdechu obturacyjnego w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej" - dr n. med. Marcin Rybacki; Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP;
 • "Zastosowanie symulatorów w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów" - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
 • "Metody diagnozowania oraz leczenia zespołu bezdechu sennego" - dr n. med. Joanna Grzybowska-Gałuszka, PHILIPS Polska.


Druga część konferencji Poświęcona była warsztatom naukowym pt.: "Kierowca zawodowy - świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania"
Tematyka warsztatów:
 • "Raport z badań dot. zagrożeń zdrowotnych w środowisku kierowców zawodowych" - prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska IMP;
 • "Skutki zdrowotne narażenia na wybrane czynniki chemiczne w środowisku pracy" - dr Sławomir Brzeźnicki, IMP;
 • "Zanieczyszczenia komunikacyjne - główne źródło narażenia kierowców na czynniki chemiczne" - dr Małgorzata Kucharska, IMP;
 • "Antyoksydanty - czy pomagają zachować dobry stan zdrowia" - prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska, IMP;
 • "Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych" - dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, doradca ds. ADR, wieloletni przedstawiciel Polski w grupach eksperckich ONZ oraz mec. Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny, legislator, doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej;
 • "Warunki skutecznego szkolenia kursowego kierowców" - mgr Andrzej Markowski, psycholog transportu, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce, wykładowca UW.

Organizatorem konferencji i warsztatów był Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Philips Polska. Współorganizatorami była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Grupa IMAGE.
Oba spotkania zaplanowane zostały w ramach Polskiego Klastra Edukacyjnego.
Więcej informacji na temat Kongresu na stronie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

28.09.2017 r., Warszawa: Ogólnopolskie Forum właścicieli ośrodków szkolenia kierowców

W Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców. Spotkanie zorganizowała Grupa IMAGE.
Uczestnikami Forum byli właściciele największych szkół jazdy w Polsce.

Partnerzy Forum: Polski Klaster Edukacyjny, L-rent.pl, IntroHL, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy.

Moderatorzy: Wojciech Pasieczny, Mariusz Sztal, Krzysztof Wójcik.

W spotkaniu uczestniczyła prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym - Bożenna Chlabicz, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy - Tomasz Matuszewski, prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy - Filip Grega. Nie zabrakło przedstawicieli regionalnych Stowarzyszeń Szkół Kierowców z całego kraju oraz Członków Polskiego Klastra Edukacyjnego.
Program Forum przewidywał trzy bloki tematyczne, w ramach których głos zabrali:
 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Szkolenie kierowców 2018
 • Rozwojowe aspekty Ośrodka Szkolenia

02.06.2017 r., Warszawa: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017

W Warszawie w dniu 2 czerwca 2017 r. odbył się po raz drugi ogólnopolski KONGRES INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY 2017 pt. PRAWO - ODPOWIEDZIALNOŚĆ - SUKCES.

Organizatorem kongresu była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Patronem merytorycznym był Instytut Transportu Samochodowego. Wsparcia organizacyjnego udzielił Polski Klaster Edukacyjny. Partnerzy: WORD Warszawa, Automobilklub Polski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Partnerem strategicznym było - wydawnictwo Grupa IMAGE. Patronat medialny objęły: Portal "Warto Wiedzieć", czasopismo "Przewoźnik", miesięcznik "Polski Traker", tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS" oraz portal L-INSTRUKTOR.pl

Na sali Automobilklubu Polski zasiadło ponad 250 gości i uczestników z całego kraju. Gościliśmy: płk. Krzysztofa Olkowicza, zastępce Rzecznika Praw Obywatelskich; Bogdana Olesiaka, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Marka Konkolewskiego, dyrektor CANARD, ks. bp dr Marka Stolarczyka Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, dyrektorów wojewódzkich ośrodków egzaminowania. Gościem specjalnym był Wojciech Chuchała, rajdowy Mistrz Polski i Europy w klasie ERC2. Podczas sesji plenarnej mówiono o:
 • Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska": "Wpływ regulacji prawnych na brd";
 • ks. bp dr Marek Stolarczyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej: "Misja i odpowiedzialność instruktora nauki jazdy";
 • Bogdan Olesiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, MIiB: "Efekty pracy Zespołu Doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa - projektowanie zmiany w ustawach o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami";
 • prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi: "Instruktor nauki jazdy - zawód wysokiego ryzyka";
 • Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum BRD, ITS: "Bariery przy wdrażaniu standardów szkolenia kierowców";
 • Dariusz Wiśniewski, kierownik Pracowni Certyfikacji Wyrobów, ITS: "Certyfikacja ośrodków szkolenia kierowców";
 • Maria Adamczyk, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie: "Akredytacja OSK w systemie oświaty";
 • Rafał Gajewski, dyrektor WORD w Zielonej Górze: "Szkolenie i egzaminowanie na kat. AM";
 • Rafał Grodzicki, zastępca kierownika Wydziału Szkoleń i BRD, WORD Warszawa: "Wspólne działania WORD i OSK na rzecz brd".

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

21.10.2016 r., Wrocław: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie"

W dniu 21.10.2016 we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie".

Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących kształcenia w zakresie logistyki i transportu między przedstawicielami przedsiębiorstw branży TSL, a środowiskiem akademickim. Merytoryczna dyskusja pozwoliła na określenie pożądanych z punktu widzenia rynku efektów kształcenia, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla specjalistów z obszaru transportu i logistyki, w tym: kierowców, maszynistów, pracowników terminali i portów lotniczych.

Partnerami Konferencji byli: Automobilklub Polski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców ?Transport Logistyka Polska?, Związek ?Polska Unia Transportu? oraz Grupa IMAGE.
Więcej informacji Polski Klaster Edukacyjny

10.06.2016 r., Warszawa: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

10 czerwca 2016 roku odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy.

Uroczystym akcentem Kongresu było wręczenie Odznak Honorowych ?Zasłużony dla Transportu RP?, którego z upoważnienia Ministra dokonał Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD.

Odznaczeni zostali członkowie naszego Klastra:
 • Andrzej Markowski (psycholog transportu, Centrum Badań i Usług Psychologicznych)
 • Wacław Ochota (Ośrodek Szkolenia Kierowców WIRAŻ w Jarosławiu)
 • Stanisław Paterek (Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Koźminie Wlkp.)
 • Dagmara Romanowicz (Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku)
 • Marek Romanowicz (Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku)
 • Zdzisław Sas (Ośrodek Szkolenia Kierowców ?WAŁOWA? w Siedlcach)
 • Ryszard Świętoń (OSK Nauka Jazdy Świętoń w Koszalinie)
 • Jerzy Zabielski (Centrum Szkolenia Zawodowego ?SZKOL-DREW? w Łukowie).
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.
Partnerami przy organizacji Kongresu byli: Automobilklub Polski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Klaster Edukacyjny oraz Grupa IMAGE.
Więcej informacji na temat Kongresu na stronie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, L-instruktor.pl oraz Prawo Drogowe@News.

06.11.2015 r., Wrocław: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport drogowy XXI wieku"

W dniu 6 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem ?Transport drogowy XXI wieku?.

Inicjatorem konferencji był Polski Klaster Edukacyjny, a organizatorami: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) ? Polska. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Janusz Pawęska ? kanclerz MWSLiT.

Partnerzy Konferencji to: Automobilklub Polski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców ?Transport Logistyka Polska?, Związek ?Polska Unia Transportu? oraz Grupa IMAGE.

Celem konferencji była próba opisania potrzeb kompetencyjnych transportu drogowego, a także dyskusja na temat nowych systemów w transporcie i logistyce. Konferencja stała się też forum wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenie kadr w transporcie i logistyce.
Więcej informacji Polski Klaster Edukacyjny

Zaloguj się

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie