Konferencje

14.06.2019 r., Warszawa: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019

14 czerwca 2019 r. w Warszawie, w historycznej, pięknej Sali „Pod Kopułą” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji.

Hasło Kongresu brzmiało: SAMORZĄD ZAWODOWY INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW – INNOWACYJNOŚĆ, POSTĘP, JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.

Organizatorem była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, współorganizatorem Polski Klaster Edukacyjny, a partnerem kompleksowym Grupa IMAGE. Ponadto partnerami Kongresu byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytut Transportu Samochodowego, Automobilklub Polski, Związek Pracodawców TLP, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce.

Interesariuszami Kongresu byli: Sejm RP, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja.

Moderatorami byli: dr Ewa Odachowska i Andrzej Grzegorczyk.

Patronat medialny: tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS, gazeta internetowa L-INSTRUKTOR.pl; POLSKI TRAKER oraz DZIENNIK WARTO WIEDZIEĆ. Partnerem technologicznym był SAMSUNG.

Uczestniczyło około 250 osób z całej Polski – instruktorzy, wykładowcy, egzaminatorzy, właściciele OSK, przedstawiciele branżowych organizacji społecznych, eksperci brd, przedstawiciele placówek naukowych i instytucji centralnych.

Gośćmi Kongresu byli: poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, przewodniczący Komisji Infrastruktury, posłowie Józef Lassota, Mirosław Suchoń, Artur Zasada, Stanisław Żmijan, a także senator RP Grzegorz Napieralski.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentowali przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego, z dyrektorem Bogdanem Oleksiakiem na czele, a Policję: insp. Leszek Jankowski i główny specjalista Mariusz Wasiak z KGP, mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego na Mazowszu i podkom. Andrzej Kuć ze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Przybyli także przedstawiciele placówek naukowych, m.in.: prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz i dr Elżbieta Gadzicka z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dr hab. Adam Tarnowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Łepkowski i Zbigniew Zawada z PIMOT. Gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Lesław Głowacki z PWPW.

Środowisko WORD reprezentowali: Marek Dworak (Kraków), Mirosław Oliferuk (Łomża), Marek Pławiak (Nowy Sącz), Janusz Stachowicz i Marek Wzorek (Rzeszów), Marek Staszczyk (Toruń), Roman Bańczyk (Katowice), Tomasz Matuszewski, Rafał Grodzicki i Robert Zawadka (Warszawa).

Licznie reprezentowane były stowarzyszenia szkół jazdy z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Wałbrzycha, Warszawy oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

sesji powitalnej głos zabrali posłowie: Jerzy Polaczek, Stanisław Żmijan, Mirosław Suchoń oraz prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka. Jerzy Polaczek powiedział m.in.: /…/ strefa, którą Państwo się zajmujecie, dotyczy ludzkiego życia, przygotowania kierowców do bezpiecznego poruszania się na drogach. /…/ Chciałbym Państwa zachęcić do współpracy partnerskiej z samorządami. List do uczestników Kongresu skierowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii: /…/ Jesteście Państwo podstawowym i pierwszym elementem adresatów naszego prawodawstwa, zarówno tego dotyczącego MŚP jak i regulacji dotyczących elektromobilności. Prof. Danuta Koradecka wskazała m.in. na konieczność nowych kompetencji wynikających z nowych technologii w motoryzacji.

sesji eksperckiej pt. „Mobilność – przyszłość szkolenia i egzaminowania” wystąpili:

* Bogdan Oleksiak, dyrektor DTD w Ministerstwie Infrastruktury, mówił o mobilności jako przyszłości szkolenia i egzaminowania;

* Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, poświęcił wystąpienie światowym doświadczeniom w zakresie nowych technologii szkolenia kandydatów na kierowców;

* Marek Dworak, dyrektor MORD w Krakowie i sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, zajął się kompetencjami instruktora i egzaminatora.

René Claesen, prezydent CIECA (The International Commission for Driver Testing) wystosował przesłanie do uczestników Kongresu. – Wiem, że państwa Kongres dotyczy nowoczesnych technologii i sposobu ich implementacji do egzaminu i szkolenia. Dyskutujemy wspólnie z członkami CIECA o nowych technologiachProponuję, byśmy w przyszłości ściślej współpracowali. To byłby dla nas zaszczyt.

Uczestnicy Kongresu otrzymali pierwsze egzemplarze nowego podręcznika autorstwa Beaty Lewandowskiej pt. „Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy. Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”. Materiał został uzupełniony przez Andrzeja Markowskiego. Podręcznik wydała Grupa IMAGE.

sesji innowacyjności odbył się panel dyskusyjny pn. „Samorząd zawodowy instruktorów i egzaminatorów”, w którym udział wzięli: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich; Adam Próchnicki, instruktor, członek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, psycholog transportu oraz Zbigniew Uszczyński, instruktor, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy „ELKA” w Wałbrzychu. Moderatorem był Tomasz Matuszewski.

W tej sesji wręczone zostały nominacje członkom Rady Konsultacyjnej powołanej przez Fundację. To grono ekspertów, którzy swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono, zadeklarowało wsparcie merytoryczne – w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny itd.

sesji mistrzów „Kierowca doskonały – Instruktor doskonały” udział wzięli: Mikołaj „Miko” Marczyk, najmłodszy Rajdowy Mistrz Polski w klasie Open N (w 2017 r., drugi w tej klasie w 2018 r.), Mariusz Pierzynka – zwycięzca Konkursu Instruktor Roku 2019 oraz Romuald Chałas, prezes Automobilklubu Polski, rajdowiec, instruktor i egzaminator. Sesję prowadził redaktor Krzysztof Woźniak, dziennikarz stacji radiowej TOK FM.

Na zakończenie Tomasz Matuszewski sformułował rekomendacje Kongresu, które przesłane zostaną do interesariuszy Kongresu.

Fundacja podziękowała członkom Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów stwierdzając, że zakończył się etap konsultacji. Jednocześnie poproszono o zgłaszanie się do Komitetu Redakcyjnego, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy o samorządzie zawodowym.

FOTOGALERIA:
[kliknij – 
https://www.prawodrogowe.pl/galerie/kongres-instruktorow-i-wykladowcow-2019/zdjecia]

Założenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów [kliknij]

KALENDARIUM IDEI [kliknij]

Komitet Redakcyjny oraz Rada Konsultacyjna [kliknij]

Beata Lewandowska. Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy [kliknij]

08.06.2018 r., Warszawa, Stadion PGE Narodowy: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018, Standard - Kompetencje - Bezpieczeństwo. "Wzrost kompetencji psychologicznych i pedagogicznych kadry szkół jazdy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 "Standard, kompetencje, bezpieczeństwo". Jesteśmy nieobojętni wobec fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. Najważniejszą jest bezpieczeństwo (...) - zapisano w Deklaracji odpowiedzialności.

Organizatorem Kongresu była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Partnerem kompleksowym - Grupa IMAGE, a partnerem strategicznym - Polski Klaster Edukacyjny. Ponadto partnerami byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Transportu Samochodowego, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce, WORD w Warszawie, Związek Pracodawców "Transport Logistyka Polska", Automobilklub Polski, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Happy Miles SA. Partnerem technologicznym był Samsung.

W Kongresie uczestniczyli: instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, metodycy, pracownicy nauki, eksperci bezpieczeństwa. Łącznie ponad 350 osób z całego kraju. Gośćmi Kongresu byli, m.in.: posłowie Artur Zasada i Mirosław Suchoń, członkowie parlamentarnej Komisji Infrastruktury, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD, Bogusław Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, Robert Domagała, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, Mariusz Wasiak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Przesłania do uczestników skierowali: prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rene Classen, prezydent CIECA.

W czasie sesji plenarnej odbył się panel nt. "Sylwetka kierowcy, kandydata na kierowcę i nauczyciela jazdy - a realia kulturowe i psychologiczne w ruchu drogowym". Wzięli w nim udział psychologowie transportu: dr Anna Łuczak, dr Ewa Odachowska, Andrzej Markowski i Andrzej Najmiec.

W trakcie Kongresu przedstawiony został także harmonogram prac nad projektem ustawy o kierujących oraz harmonogram wdrożenia CEPIK 2.0. Omówiono też europejskie priorytety w zakresie szkolenia kierowców oraz główne przyczyny wypadków w Polsce.

Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy - Tomasz Matuszewski - ogłosił "Deklarację Odpowiedzialności". Podczas poprzednich Kongresów Rzecznik przedstawił "Deklarację Nieobojętności" (w roku 2016) i "Deklarację Dobrej Roboty" (w roku 2017).

Na wniosek Fundacji minister infrastruktury przyznał 11 osobom honorowe odznaki "Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej".

Społeczność kongresu wspiera starania ustanowienie dnia 7 sierpnia "Dniem Instruktora Nauki Jazdy" - informowała prezes Bożenna Chlabicz.

Relacja video z kongresu

27.10.2017 r., Łódź: Konferencja Naukowa pt. "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej"

27 października 2017 r. w Łodzi w Instytucie Medycyny Pracy odbyła się konferencja naukowa pt.: "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej".

Tematyka referatów:
 • "Czym jest bezdech obturacyjny w czasie snu (OBS)" - dr n. med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP;
 • "Groźne następstwa kardiologiczne bezdechu sennego prof. dr hab. med. Malgorzata Kurpesa, FESC Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • "Obturacyjny bezdech senny a wypadki samochodowe" - dr n med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP;
 • "Skutki ekonomiczne bezdechu obturacyjnego" - dr n. ekon. Tomasz Pilewicz, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie;
 • "Postępowanie orzecznicze u kierowców z podejrzeniem bezdechu obturacyjnego w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej" - dr n. med. Marcin Rybacki; Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP;
 • "Zastosowanie symulatorów w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów" - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
 • "Metody diagnozowania oraz leczenia zespołu bezdechu sennego" - dr n. med. Joanna Grzybowska-Gałuszka, PHILIPS Polska.


Druga część konferencji Poświęcona była warsztatom naukowym pt.: "Kierowca zawodowy - świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania"
Tematyka warsztatów:
 • "Raport z badań dot. zagrożeń zdrowotnych w środowisku kierowców zawodowych" - prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska IMP;
 • "Skutki zdrowotne narażenia na wybrane czynniki chemiczne w środowisku pracy" - dr Sławomir Brzeźnicki, IMP;
 • "Zanieczyszczenia komunikacyjne - główne źródło narażenia kierowców na czynniki chemiczne" - dr Małgorzata Kucharska, IMP;
 • "Antyoksydanty - czy pomagają zachować dobry stan zdrowia" - prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska, IMP;
 • "Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych" - dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, doradca ds. ADR, wieloletni przedstawiciel Polski w grupach eksperckich ONZ oraz mec. Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny, legislator, doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej;
 • "Warunki skutecznego szkolenia kursowego kierowców" - mgr Andrzej Markowski, psycholog transportu, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce, wykładowca UW.

Organizatorem konferencji i warsztatów był Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Philips Polska. Współorganizatorami była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Grupa IMAGE.
Oba spotkania zaplanowane zostały w ramach Polskiego Klastra Edukacyjnego.
Więcej informacji na temat Kongresu na stronie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

28.09.2017 r., Warszawa: Ogólnopolskie Forum właścicieli ośrodków szkolenia kierowców

W Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców. Spotkanie zorganizowała Grupa IMAGE.
Uczestnikami Forum byli właściciele największych szkół jazdy w Polsce.

Partnerzy Forum: Polski Klaster Edukacyjny, L-rent.pl, IntroHL, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy.

Moderatorzy: Wojciech Pasieczny, Mariusz Sztal, Krzysztof Wójcik.

W spotkaniu uczestniczyła prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym - Bożenna Chlabicz, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy - Tomasz Matuszewski, prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy - Filip Grega. Nie zabrakło przedstawicieli regionalnych Stowarzyszeń Szkół Kierowców z całego kraju oraz Członków Polskiego Klastra Edukacyjnego.
Program Forum przewidywał trzy bloki tematyczne, w ramach których głos zabrali:
 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Szkolenie kierowców 2018
 • Rozwojowe aspekty Ośrodka Szkolenia

02.06.2017 r., Warszawa: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017

W Warszawie w dniu 2 czerwca 2017 r. odbył się po raz drugi ogólnopolski KONGRES INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY 2017 pt. PRAWO - ODPOWIEDZIALNOŚĆ - SUKCES.

Organizatorem kongresu była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Patronem merytorycznym był Instytut Transportu Samochodowego. Wsparcia organizacyjnego udzielił Polski Klaster Edukacyjny. Partnerzy: WORD Warszawa, Automobilklub Polski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Partnerem strategicznym było - wydawnictwo Grupa IMAGE. Patronat medialny objęły: Portal "Warto Wiedzieć", czasopismo "Przewoźnik", miesięcznik "Polski Traker", tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS" oraz portal L-INSTRUKTOR.pl

Na sali Automobilklubu Polski zasiadło ponad 250 gości i uczestników z całego kraju. Gościliśmy: płk. Krzysztofa Olkowicza, zastępce Rzecznika Praw Obywatelskich; Bogdana Olesiaka, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Marka Konkolewskiego, dyrektor CANARD, ks. bp dr Marka Stolarczyka Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, dyrektorów wojewódzkich ośrodków egzaminowania. Gościem specjalnym był Wojciech Chuchała, rajdowy Mistrz Polski i Europy w klasie ERC2. Podczas sesji plenarnej mówiono o:
 • Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska": "Wpływ regulacji prawnych na brd";
 • ks. bp dr Marek Stolarczyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej: "Misja i odpowiedzialność instruktora nauki jazdy";
 • Bogdan Olesiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, MIiB: "Efekty pracy Zespołu Doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa - projektowanie zmiany w ustawach o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami";
 • prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi: "Instruktor nauki jazdy - zawód wysokiego ryzyka";
 • Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum BRD, ITS: "Bariery przy wdrażaniu standardów szkolenia kierowców";
 • Dariusz Wiśniewski, kierownik Pracowni Certyfikacji Wyrobów, ITS: "Certyfikacja ośrodków szkolenia kierowców";
 • Maria Adamczyk, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie: "Akredytacja OSK w systemie oświaty";
 • Rafał Gajewski, dyrektor WORD w Zielonej Górze: "Szkolenie i egzaminowanie na kat. AM";
 • Rafał Grodzicki, zastępca kierownika Wydziału Szkoleń i BRD, WORD Warszawa: "Wspólne działania WORD i OSK na rzecz brd".

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

21.10.2016 r., Wrocław: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie"

W dniu 21.10.2016 we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie".

Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących kształcenia w zakresie logistyki i transportu między przedstawicielami przedsiębiorstw branży TSL, a środowiskiem akademickim. Merytoryczna dyskusja pozwoliła na określenie pożądanych z punktu widzenia rynku efektów kształcenia, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla specjalistów z obszaru transportu i logistyki, w tym: kierowców, maszynistów, pracowników terminali i portów lotniczych.

Partnerami Konferencji byli: Automobilklub Polski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców ?Transport Logistyka Polska?, Związek ?Polska Unia Transportu? oraz Grupa IMAGE.
Więcej informacji Polski Klaster Edukacyjny

10.06.2016 r., Warszawa: Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

10 czerwca 2016 roku odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy.

Uroczystym akcentem Kongresu było wręczenie Odznak Honorowych ?Zasłużony dla Transportu RP?, którego z upoważnienia Ministra dokonał Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD.

Odznaczeni zostali członkowie naszego Klastra:
 • Andrzej Markowski (psycholog transportu, Centrum Badań i Usług Psychologicznych)
 • Wacław Ochota (Ośrodek Szkolenia Kierowców WIRAŻ w Jarosławiu)
 • Stanisław Paterek (Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Koźminie Wlkp.)
 • Dagmara Romanowicz (Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku)
 • Marek Romanowicz (Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku)
 • Zdzisław Sas (Ośrodek Szkolenia Kierowców ?WAŁOWA? w Siedlcach)
 • Ryszard Świętoń (OSK Nauka Jazdy Świętoń w Koszalinie)
 • Jerzy Zabielski (Centrum Szkolenia Zawodowego ?SZKOL-DREW? w Łukowie).
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.
Partnerami przy organizacji Kongresu byli: Automobilklub Polski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Klaster Edukacyjny oraz Grupa IMAGE.
Więcej informacji na temat Kongresu na stronie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, L-instruktor.pl oraz Prawo Drogowe@News.

06.11.2015 r., Wrocław: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport drogowy XXI wieku"

W dniu 6 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem ?Transport drogowy XXI wieku?.

Inicjatorem konferencji był Polski Klaster Edukacyjny, a organizatorami: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) ? Polska. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Janusz Pawęska ? kanclerz MWSLiT.

Partnerzy Konferencji to: Automobilklub Polski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców ?Transport Logistyka Polska?, Związek ?Polska Unia Transportu? oraz Grupa IMAGE.

Celem konferencji była próba opisania potrzeb kompetencyjnych transportu drogowego, a także dyskusja na temat nowych systemów w transporcie i logistyce. Konferencja stała się też forum wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenie kadr w transporcie i logistyce.
Więcej informacji Polski Klaster Edukacyjny

Zaloguj

Nie mam konta Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka

Złóż zamówienie